O firmie


Grupa Anicon. jest regionalną działającą od 12 lat firmą świadczącą outsourcing biznesowy – obsługę zewnętrzną w zakresie usług rachunkowo-księgowych, kadrowo-płacowyc h i administracyjnych dla sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Naszym Klientom zapewniamy możliwość skupienia się na tym, co dla Nich najważniejsze, czyli na własnym biznesie. Współpraca z nami odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się na działalności firmy, inwestować czas i środki w realizowanie priorytetowych zadań. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę w sektorze nie tylko finansowo-księgowym, ale  i podatkowym.

Standaryzacja pracy, centralny system nadzoru monitorujący poprawność dokonywanych operacji w placówkach terenowych pozwoliły na znaczą obniżkę kosztów usługi oraz wzrost jakości jej świadczenia. Zatrudniona kadra, posiadająca niezbędne kwalifikacje oraz 12 letnią praktykę, gwarantuje profesjonalną jakość obsługi w zakresie usług rachunkowych i podatkowych w pełnym zakresie usług z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponosimy prawną i finansową odpowiedzialność za poprawność i terminowość zobowiązań wynikających z umowy. Polisa ubezpieczenia OC gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo naszych klientów.