Kadry i płace

Byś mógł skupić się na rozwoju firmy

Z myślą o jednoosobowych podmiotach gospodarczych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Jako nasz klient za wykonane usługi otrzymujesz fakturę VAT, której wartość jest dla Ciebie kosztem uzyskania przychodu.

Poprowadzimy za Ciebie pełną dokumentację pracowniczą, co oznacza:

 • zakładanie, prowadzenie i archiwizację akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę;
 • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny);
 • prowadzenie listy płac;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Ponadto w Twoim imieniu:

 • sporządzimy deklaracje i raporty miesięczne oraz przekażemy je elektroniczne do ZUS;
 • sporządzimy deklaracje dla właściwego Urzędu Skarbowego;
 • naliczymy, a na Twoje życzenie możemy też uczestniczyć w procesie wypłaty wynagrodzeń oraz płatności składek ZUS za pośrednictwem opcji Polecenie Zapłaty;
 • będziemy kontrolować terminy ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak również innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu;
 • będziemy ściśle współpracować z Tobą przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP.

Zajmiemy się wszystkim, co jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania Twojej firmy:

 • służymy radą w sprawach kadrowo-płacowych;
 • sporządzimy deklarację PFRON;
 • poprowadzimy pełną administrację w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia.

Jak to wygląda w praktyce?

 1. Kontaktujesz się z nami.
 2. Dostajesz swojego osobistego doradcę finansowego, który przez cały czas prowadzi obsługę Twojej firmy.
 3. Dostarczasz oryginały dokumentów do naszego biura. Jeśli nie masz takiej możliwości, odbieramy je od Ciebie.
 4. My zajmujemy się resztą.

Sam zajmujesz się obsługą kadrowo-płacową Twojej firmy? Jeśli nie chcesz tego robić, skontaktuj się z nami i zleć ją nam! Zobacz też, jakie bonusy i jaką gwarancję zyskujesz, zaczynając współpracę z nami.